ΣΤΟΧΟΙ

    • Προώθηση της χρήσης του προγράμματος σπουδών στο cloud computing ως νέα ευκαιρία διδασκαλίας και κατάρτισης που προσφέρεται στον τομέα της Επαγγελματικής Κατάρτισης.

      Ενθάρρυνση των δεξιοτήτων των μαθητών της Επαγγελματικής Κατάρτισης (16-25 ετών) στην εποχή της ψηφιοποίησης μέσω της παροχής τους γνώσεων και συγκεκριμένων δεξιοτήτων στον τομέα του cloud computing και της εφαρμογής του στην αγορά εργασίας.

      Δημιουργία και ταιριάσματος συνεργιών μεταξύ του τομέα της Επαγγελματικής Κατάρτισης και των αναγκών του τομέα των ΤΠΕ για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας.