ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΟΡΟΙ

Φάση Έρευνας

Στη φάση έρευνας του έργου μας, το Skills Cloud αποτελούσε το κλειδί για την ανάλυση συγκεκριμένων αναγκών και κενών στον τομέα του cloud computing. Ο κύριος στόχος ήταν η ενσωμάτωση των δεξιοτήτων εκπαίδευσης για τους παρόχους Επαγγελματικής Κατάρτισης και η ενίσχυση της μεταφερσιμότητας αυτών των δεξιοτήτων στους μαθητές της Επαγγελματικής Κατάρτισης σε ολόκληρη τη Γερμανία, την Τουρκία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ιρλανδία. Πραγματοποιήθηκε μια ολοκληρωμένη ανάλυση των κενών, χρησιμοποιώντας έρευνα στο γραφείο για την αναγνώριση βέλτιστων πρακτικών (4 από κάθε χώρα), έρευνες που στόχευαν τους παρόχους Επαγγελματικής Κατάρτισης και τους μαθητές της Επαγγελματικής Κατάρτισης και ομάδες πελατών για να συγκεντρωθούν ποιοτικές ενδείξεις. Αυτές οι ποικίλες μέθοδοι εξασφάλισαν μια λεπτομερή εξερεύνηση του τομέα του cloud computing σε κάθε χώρα, διαμορφώνοντας τη βάση για την προσαρμογή εκπαιδευτικών πόρων για την αντιμετώπιση προβλημάτων που είναι ειδικά σε κάθε περιοχή.

Εθνική Έκθεση Έρευνας

Έκθεση Συνομοσπονδίου

Read More
Read More
Read More
Read More
Read More
Read More

Μοντέλο Εκπαίδευσης και Μοντέλο Αξιολόγησης

Το έργο μας παρουσιάζει ένα περιεκτικό Σχέδιο Εκπαίδευσης και μοντέλο αξιολόγησης με στόχο την ολοκλήρωση προσόντων και δεξιοτήτων στο δυναμικό πεδίο του cloud computing, ευθυγραμμίζοντας με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) για να διασφαλιστεί η διεθνής σημαντικότητα. Αυτή η πρωτοβουλία είναι το αρχικό αποτέλεσμα της συνεργατικής μας προσπάθειας, παρέχοντας μια λεπτομερή εξερεύνηση των τομέων του cloud computing και των ΤΠΕ στις χώρες εταίρους μέσω ενός έκθεσης έρευνας. Το Σχέδιο Εκπαίδευσης λειτουργεί ως ένας καινοτόμος πόρος, εξοπλίζοντας τους παρόχους Επαγγελματικής Κατάρτισης με τις γνώσεις για να επεκτείνουν τις προσφορές εκπαίδευσής τους, σχεδιασμένες ακριβώς για να ανταποκριθούν στις εξελισσόμενες ανάγκες του επαγγελματικού τοπίου. Με τον εντοπισμό κενών γνώσης εντός της αγοράς εργασίας για δεξιότητες ΤΠΕ, το μοντέλο μας αντιμετωπίζει στρατηγικά αυτά τα κενά, προάγοντας μια πιο αποτελεσματική και στοχευμένη προσέγγιση στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα του cloud computing.

Training Schemes and Assessment Modules

  • Αγγλικά: Skills Cloud: Training Schemes and Assessment Modules
  • Γερμανικά: Skills Cloud: Schulungspläne und Bewertungsmodule
  • Ιταλικά: Skills Cloud: Schemi di Formazione e Moduli di Valutazione
  • Τουρκικά: Skills Cloud: Eğitim Şemaları ve Değerlendirme Modülleri
  • Ελληνικά: Skills Cloud: Σχέδια Εκπαίδευσης και Αξιολόγησης Ενοτήτων
  • Ιρλανδικά: Skills Cloud: Training Schemes and Assessment Modules

MOOC – E-Resources

Εξερευνήστε το πρωτοποριακό μας Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC), που σχεδιάστηκε με μεγάλη προσοχή για να καλύψει διάφορες πτυχές του cloud computing, ανταποκρινόμενο σε παρόχους Επαγγελματικής Κατάρτισης και μαθητές. Αυτό το δυναμικό μάθημα υπερβαίνει τις θεωρητικές έννοιες, προσφέροντας πρακτικές εφαρμογές που γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ της εκπαίδευσης και των πραγματικών απαιτήσεων της αγοράς εργασίας. Αποκτήστε πρόσβαση στο MOOC απροβλημάτιστα μέσω της ειδικής πλατφόρμας e-class μας, προσβάσιμη απευθείας από την αρχική σελίδα της ιστοσελίδας του έργου.

Ταυτόχρονα με το MOOC, το έργο μας εισάγει μια σειρά από ηλεκτρονικούς πόρους που αναπτύχθηκαν σε αυτήν τη φάση. Αυτοί οι πόροι συνδυάζονται στοχευμένα με τα ενότητες του MOOC, ενισχύοντας την εκπαιδευτική εμπειρία και παρέχοντας επιπλέον υποστήριξη σε παρόχους Επαγγελματικής Κατάρτισης και μαθητές. Εμβαθύνετε στο πλήρες εκπαιδευτικό μας οικοσύστημα που σχεδιάστηκε για να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με πρακτικές δεξιότητες και γνώσεις στον συνεχώς εξελισσόμενο τομέα του cloud computing.