Hedefler

    • Bulut bilişim müfredatının yeni bir öğretim fırsatı olarak kullanımının teşvik edilmesi ve MESLEKİ EĞİTİM sektöründe sunulan eğitimin desteklenmesi.

    • Dijitalleşme çağında MESLEKİ EĞİTİM öğrencilerinin (16-25 yaş arası) becerilerinin geliştirilmesi; bulut bilişim sektöründe bilgi ve belirli becerilerin sunulması ve bunların iş gücünde nasıl uygulanabileceğine ilişkin bilgi verilmesi yoluyla.

    • MESLEKİ EĞİTİM sektörü ile BT sektörünün ihtiyaçları arasında sinerjilerin oluşturulması ve eşleştirilmesi, iş piyasasına erişimi kolaylaştırmak için.