Proje Faaliyetleri

  • Pre- Kick-off Meeting

Memnuniyetle paylaşıyoruz ki, projemiz için ilk Ön-kick-off toplantısı 7 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantının başlıca amacı ortaklarımızı tanımak ve projenin kısa bir genel bakışını elde etmekti.

Toplantı sırasında, yapılandırılmış bir gündem izledik ve bunlar içerisinde şunlar yer aldı:

Ortaklar ve ortak kuruluşların tanıtımı: Bu fırsatı, ortaklarımızı ve onların organizasyonlarını tanıtmak ve onlarla güçlü bir çalışma ilişkisi kurmak için kullandık. Ortaklarımızın yeteneklerini ve güçlü yönlerini belirleyerek, projedeki rollerini ve görevlerini daha iyi anlamamıza yardımcı olduk.
Proje Skills Cloud hakkında kısa bir sunum: Projemizin amacı, hedefleri ve beklenen sonuçları hakkında açık ve özlü bir genel bakış sunduk. Bu, ortaklarımızın katkılarını projemizin hedefleriyle uyumlu hale getirmemize yardımcı oldu.
Proje Planı, Faaliyetler, Teslimatlar ve diğer resmi konular üzerine tartışma: Bu, toplantının çekirdeğini oluşturdu ve projenin zamanlamaları, faaliyetleri ve teslimatları gibi belirli konuları tartıştığımız yerdi. Ortaklar arasındaki belirsizlikleri ve beklentileri netleştirdik ve herkesin aynı sayfada olduğundan emin olduk.

  • Kick-off Meeting

Heyecanla paylaşmak isteriz ki, Skills Cloud projemiz için ilk Uluslararası Proje Toplantısı 19 Ocak 2023 tarihinde Almanya’nın Duisburg şehrindeki Afridat Araştırma ve İnovasyon Merkezi’nde Afridat UG tarafından ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantı sırasında, projeye ilişkin tüm önemli konuları kapsadığından emin olmak için yapılandırılmış bir gündemi takip ettik. Gündem şunları içeriyordu:

Ortakların Tanıtımı/Şirket Sunumu: Bu fırsatı, kendimizi ve ortaklarımızı tanıtmak için kullandık; onların uzmanlık alanlarını ve projeye katkılarını içeriyordu.

Proje Skills-Cloud’un Sunumu: Skills Cloud projesinin detaylı bir sunumunu gerçekleştirdik, amacını, hedeflerini ve beklenen sonuçlarını belirterek. Bu, ortaklarımızın katkılarını projemizin hedefleriyle uyumlu hale getirmemize yardımcı oldu.

Proje Faaliyetleri, Sonuçların Teslimi, Görevlerin Dağıtımı, Zaman Çizelgesi ve Sonuçlar Üzerine Sunum ve Tartışma: Proje faaliyetlerini, teslimatları, zaman çizelgesini ve sonuçları sunarak, projenin özelliklerine kapsamlı bir genel bakış sağladık. Projenin görevlerini ortaklar arasında tartıştık ve dağıttık, herhangi bir belirsizliği açıklığa kavuşturduk.

İzleme ve Kalite Yönetim Planı, Risk Yönetim Planı ve Yayılma ve Exploitation Planı’nın Sunumu: Sorumlu Konsorsiyum, projenin izleme ve kalite yönetim planını, risk yönetim planını ve yayılma ve exploitasyon planını sundu. Bu, projenin etkin bir şekilde uygulanmasını, risklerin azaltılmasını ve projenin sonuçlarının yayılmasını sağladı.

Tüm ortaklarımızın toplantının başarısına aktif katılım ve katkıları için teşekkür ediyoruz. Bu başlangıç toplantısının, projemizin hedeflerine ulaşmak için başarılı bir işbirliği için temeli attığına inanıyoruz.

  • 2nd Transnational Project Meeting, Cork Ireland

Son 2. Uluslararası Proje Toplantımızın vurgularını paylaşmaktan heyecan duyuyoruz. Toplantı, European Career Evolution (ECE) tarafından 27 Kasım 2023 tarihinde İrlanda’nın Cork şehrinde gerçekleştirildi.

Proje yolculuğumuzun anahtar noktalarını kapsayan kapsamlı bir gündeme daldık:

Proje Yönetimi Görevleri: Sorunsuz koordinasyon ve ilerlemenin takibi sağlanmaktadır.

Yayılma Faaliyetleri: Skills Cloud’un etkisini yaymak ve paylaşmak.

MOOC Geliştirme: Beceri geliştirme için değerli içerik oluşturma.

e-Öğrenme Platformu: Öğrenmeyi herkese erişilebilir kılmak için yenilikçi yolları keşfetmek.

Bu tartışmalar, projemizin başarısı için önemli adımlardır ve büyük ilerlemeler kaydediyoruz!